Veelgestelde
vragen

Antwoorden op de meest gestelde vragen over crowdfunding. Wie bent u?

Ik ben een

Zo werkt crowdfunding

 • Kan ik via crowdfunding financiering voor mijn bedrijf vergaren?

  Ja. Crowdfunding wordt vaak en met succes toegepast door het MKB en het bedrijfsleven. De branchevereniging Nederland Crowdfunding richt zich zelfs specifiek op crowdfunding voor bedrijfsfinanciering. Veel kleine investeerders vinden het interessant om via crowdfunding te kunnen investeren in ondernemingen. Soms spelen ideële motieven een rol (duwtje in de rug geven aan een veelbelovende onderneming), maar de meeste investeerders investeren ook om zakelijke redenen via crowdfunding: omdat hun investering een interessant rendement kan opleveren.

 • Levert crowdfunding meer op dan alleen financiering?

  Ja. Bij crowdfunding zijn investeerders niet alleen geldverstrekkers, maar ook ambassadeurs. Dat betekent dat u uw investeerders ook kunt vragen uw bedrijf te versterken door bijvoorbeeld expertise in te brengen of door via mond-tot-mond reclame bij te dragen aan de bekendheid ervan. Bovendien zou uw betrokken crowd zich kunnen ontpoppen tot uw eerste klantenkring. Voor steeds meer ondernemers is crowdfunding niet alleen een instrument voor financiering,       maar ook een instrument voor marketing en klantenbinding.

 • Hoe moeilijk / makkelijk / tijdrovend is crowdfunding?

  Dat hangt er nogal vanaf hoe u het aanpakt. Onderschat het niet: het kost tijd om een goed projectplan en een aantrekkelijke propositie voor uw (mogelijke) investeerders te ontwikkelen. En dan begint het echte funden pas. Sommige campagnes lopen heel goed en brengen de beoogde financiering ‘als vanzelf’ op, maar vaker is de ondernemer tijdens de campagne volop bezig mensen te enthousiasmeren om te investeren. De looptijd van de daadwerkelijke campagne is gemiddeld 30-90 dagen.

 • Wat is het verschil tussen crowdfunding en kredietverlening via de bank?

  Bij crowdfunding is het niet de bank, maar een grote groep investeerders die uw beoogde financiering bijeen brengt. Dat betekent dat crowdfunding u meer dan geld alleen oplevert, maar ook dat u allicht vragen krijgt uit uw crowd. Daarnaast heeft een bank meestal vastomlijnde vormen van kredietverlening, terwijl u met crowdfunding zelf bepaalt welke investeringsvorm en bijbehorende tegenprestatie u kiest: u heeft zeggenschap over bijvoorbeeld de looptijd, de hoogte van de rente etc.

 • De bank heeft mijn kredietaanvraag geweigerd. Kan ik nog wel crowdfunden?

  Jazeker. Ga wel na waarom de bank uw aanvraag heeft afgewezen. Zag uw bank de financiering niet zitten omdat men het plan als onvoldoende kansrijk beschouwde, dat kunt u zich afvragen of de mogelijke investeerders uit de crowd optimistischer zijn. Maar is uw aanvraag afgewezen omdat het bijvoorbeeld niet binnen het beleid van de bank paste, dan kan crowdfunding een prima optie zijn om uw financiering alsnog te realiseren.

 • Wat is het verschil tussen crowdfunding en investeringen via business angels?

  De crowd kunt u zien als een groep van tientallen, honderden en soms wel duizenden business angels: mensen die een deel van hun vermogen en desgewenst ook hun kennis, ervaring en persoonlijk netwerk inzetten ten bate van uw bedrijf. Alleen zijn ‘echte’ business angels veel nadrukkelijker aanwezig in uw onderneming en ligt altijd het gevaar een business angel verandert in een business devil, die onredelijke eisen stelt of u als ondernemer te weinig speelruimte geeft. Bij crowdfunding speelt dat gevaar niet: het gaat in principe om financiering en u bepaalt zelf of en welke andere betrokkenheid u aan uw investeerders vraagt. U bent en blijft zelf aan het roer van uw onderneming.

 • Zijn er vastomlijnde kaders voor crowdfunding-projecten?

  In principe niet. U bepaalt vaak zelf de looptijd (van enkele maanden tot enkele jaren), de investeringsvorm, hoeveel kapitaal u wil crowdfunden en voor welk doeleinde. Sommige ondernemers zoeken financiering voor research & development, anderen zetten het in om overnames of internationale expansie te bekostigen. Ondernemers gebruiken crowdfunding-financiering ook regelmatig voor herfinanciering of herstructurering van de balans. Het staat u dus in principe vrij om zelf de kaders van uw crowdfunding-aanbod te bepalen. Zorg voor een aantrekkelijk aanbod: kapitaal is nog altijd schaars, investeerders steken heus niet ‘zomaar’ hun geld in uw onderneming.

 • Welke vormen van crowdfunding zijn er?

  Crowdfunding kent verschillende vormen. Bij crowdfunding voor bedrijfsfinanciering is meestal sprake van een lening of investering, maar dat is geen verplichting. Het staat u als ondernemer vrij om te bepalen welke tegenprestatie u investeerders biedt. Ruwweg bestaan er deze hoofdvormen:

  – Donatie: crowdfunding zonder dat sprake is van tegenprestatie.

  – Reward-based: crowdfunding met een tegenprestatie via een vergoeding in natura (producten, diensten, deelname aan evenementen).

  – Lenen: crowdfunding in de vorm van een lening met rentevergoeding

  – Investeren: crowdfunding waarbij investeerders een vergoeding krijgen die afhankelijk is van het resultaat.

  – Converteerbare lening: crowdfunding in de vorm van een lening met het recht om onder bepaalde voorwaarden de lening om te zetten naar certificaten van aandelen, bijvoorbeeld als de ondernemer een grote investering van elders aantrekt.

 • Wat is de maximale duur van financiering via crowdfunding?

  Er zijn geen richtlijnen over de maximale of minimale duur van de terugbetalingstermijn van crowdfunding-projecten. U kunt zelf bepalen hoe lang u financiering nodig denkt te hebben en welke looptijd u dus aanbiedt. In de praktijk bedraagt de looptijd meestal enkele jaren.

 • Vanaf welk moment ben ik aflossingsplichtig naar mijn investeerders?

  Als u crowdfundt via leningen, wordt de financiering meestal in vooraf gestelde termijnen terugbetaald: een deel aflossing en een deel rendement. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u kiest voor een model waarbij u zodra u het kapitaal hebt vergaart, direct maandelijks begint terug te betalen. Er zijn echter ook projecten waarbij de aflossing van de investering na afloop van de afgesproken looptijd ineens plaatsvindt. U als ondernemer kunt zelf bepalen welke vorm het beste past bij uw financieringsbehoefte.

 • Wat als investeerders het doelbedrag van crowdfunding-campagne overtekenen?

  Gefeliciteerd, dan heeft u blijkbaar een erg goed idee waar investeerders veel vertrouwen in hebben en waarvoor ze u graag voorzien van financiering. U kunt vaak zelf kiezen of u de campagne laat doorlopen nadat uw doelbedrag is behaald of dat uw campagne automatisch stopt als de 100% is bereikt.

 • Is crowdfunding per definitie eenmalig?

  Nee, integendeel. Er zijn steeds meer ondernemers die meerdere malen gebruikmaken van crowdfunding, in verschillende fasen van hun bedrijf. U kunt voor verschillende financieringsbehoeften verschillende crowdfunding-campagnes organiseren.

 • Wie bepaalt de voorwaarden van crowdfunding-campagnes, zoals looptijd, doelbedrag en rendement?

  Als u het crowdfunding-project zelf uitvoert, bepaalt u dat helemaal zelf. Wilt u crowdfunden via een crowdfunding-platform, dan moet u er rekening mee houden dat sommige platforms bepaalde investerings- of betaalmodellen hanteren. Maar vrijwel altijd zijn er ruim voldoende mogelijkheden om de campagne goed af te stemmen op uw financieringsbehoefte en zelf uw looptijd, doelbedrag en beloofde rente of aandelenpercentage te bepalen.

 • Blijft er bij crowdfunding veel geld aan de strijkstok hangen?

  Bij crowdfunding weet u precies waar u aan toe bent. De bij Nederland Crowdfunding aangesloten platforms zijn verplicht helder te communiceren of en welke kosten ze in rekening brengen.

 • Kan ik crowdfunding combineren met andere vormen van financiering?

  Zeker! Ondernemers gebruiken crowdfunding steeds vaker als ‘stapelfinanciering’, dat wil zeggen in combinatie met andere vormen van financiering – denk aan bancaire kredietverlening, investeringen door business angels, de inzet van eigen vermogen etc. Ook de professionals – financieel adviseurs, accountants etc. – nemen crowdfunding steeds vaker als volwaardig onderdeel mee in hun financiële plannen.

 • Crowdfunding is toch iets uit de culturele en maatschappelijke sector?

  Crowdfunding heeft inderdaad z’n wortels in de culturele en maatschappelijke sector, maar het is inmiddels omarmd door vele sectoren: vooral ook ondernemers in het MKB en het bedrijfsleven. De branchevereniging Nederland Crowdfunding richt zich op crowdfunding voor bedrijfsfinanciering.

Zelf aan de slag met crowdfunding

 • Kan elke ondernemer crowdfunden?

  In principe wel. Dat is precies de kracht van crowdfunding: in principe kan elke ondernemer met een goed idee proberen via de crowd voldoende financiële middelen te vergaderen om zijn of haar idee ten uitvoer te brengen. En doordat crowdfunding ook voor investeerders heel laagdrempelig is, is er een reële kans op een ‘match’ tussen vraag en aanbod. Wel geldt dat uw succeskans aanzienlijk wordt vergroot als u een goed idee, sterk plan (met goede beloning voor investeerders) en betrokken netwerk heeft. Ook stellen sommige crowdfunding-platforms bepaalde eisen aan de ondernemers of projecten die ze willen faciliteren. Ontdek hier hoe u kunt starten met crowdfunding.

 • Hoe voer ik campagne?

  Vertrouwen kweken bij investeerders vraagt altijd een investering van u als ondernemer, ook als u crowdfundt via een platform. Een proactieve inzet en een consistente aanpak zijn daarbij cruciaal. Het gaat immers om uw bedrijf, het zijn uw investeerders. Een goed doordacht en realistisch businessplan vergroot de kans op succes aanzienlijk. Datzelfde geldt voor kennis van crowdfunding: ondernemers die hun initiatief goed voorbereid lanceren, slagen vaker dan ondernemers die zomaar in het diepe springen. Zorg dus dat u goed op de hoogte bent van hoe crowdfunding werkt, welke valkuilen er zijn en wat de succes- en faalfactoren zijn. Maak gebruik van een passend platform en laat u eventueel adviseren door een platform of een crowdfunding-adviseur.

 • Wat zijn de succes- en faalfactoren van crowdfunding?

  De volgende elementen spelen beslist mee bij de vraag of ondernemers erin slagen de beoogde financiering te bereiken:
  – Fundingdoel: aansprekende, concrete projecten trekken meer investeerders dan doelen die nogal abstract zijn.
  – Mix risico/rendement: hoewel investeerders niet altijd louter financiële drijfveren hebben, is het verstandig een vergoeding te bieden die ofwel minstens marktconform is ofwel zo bijzonder dat het grote immateriële waarde vertegenwoordigt.
  – Financieringsbedrag: de omvang van crowdfunding-projecten varieert van honderden tot honderdduizenden euro’s. De kans van slagen is groter als u niet te hoog inzet. Ter indicatie: de gemiddelde geslaagde crowdfunding-campagne haalt 82.000,- op.
  – Naamsbekendheid/free publicity: onbekend maakt onbemind en dat geldt zeker ook bij crowdfunding. Het helpt om een goed netwerk te hebben waar u als ondernemer uw verhaal actief promoot

 • Vanaf welk bedrag kunnen mensen investeren in mijn crowdfunding-project?

  De minimum inleg varieert per project en per platform. Op veel platforms kunnen investeerders al vanaf 20 euro participeren in uw project en van start gaan met crowdfunding.

 • Kan ik anoniem crowdfunden?

  Dat is niet aan te raden: anonimiteit heeft doorgaans geen gunstig effect op het vertrouwen dat investeerders in u of uw project zullen hebben. Verder hebben vrijwel alle platforms transparantie hoog in het vaandel staan, dus het is de vraag of ze het u zullen toestaan om als anonieme ondernemer fondsen te werven.

 • • Welke fiscale regels zijn van toepassing op financiering via crowdfunding?

  Welke fiscale regels van toepassing zijn voor uw financiering via crowdfunding, is sterk afhankelijk crowdfunding-model en type crowdfunding-platform dat u kiest. Uw fiscaal adviseur kan u hierin bijstaan.

De risico's van crowdfunding

 • Hoe groot is het risico dat ik onvoldoende financiering ophaal met mijn crowdfunding-campagne?

  Garanties zijn er helaas niet bij crowdfunding: het slagen of falen van een crowdfunding-campagne hangt af van uw propositie (en de promotie ervan!) en de ‘risk appetite’ van the crowd. Lukt het niet om binnen de afgesproken periode het gehele doelbedrag via crowdfunding bijeen te krijgen, dan gaat het project niet door – ook niet voor het deel waarvoor investeerders wel hebben ingetekend. Wees dus niet te ambitieus in het vaststellen van het doelbedrag van uw financiering. Weliswaar zijn er met enige regelmaat crowdfunding-campagnes plaats die tonnen of zelfs miljoenen opleveren, maar dat is uitzonderlijk. Ter indicatie: in 2015 bedroeg het gemiddelde bedrag van een succesvolle Nederlandse crowdfunding-campagne voor ondernemers zo’n 90.000,-.

 • Kunnen investeerders zich tussentijds terugtrekken bij crowdfunding?

  Nee, u hebt de financiering immers nodig voor uw onderneming! Tussentijdse aanpassing van de looptijd is meestal niet mogelijk – noch door de investeerders, noch door uzelf. Tenzij er in de overeenkomst anders is afgesproken uiteraard.

 • Wat als ik de crowdfunding-overeenkomst niet kan nakomen?

  Crowdfunding betekent dat u en uw investeerders een serieuze overeenkomst aangaan. Hoe groot uw behoefte aan financiering ook moge zijn, zowel u als de investeerders moeten zich er goed rekenschap van geven of ze die overeenkomst kunnen en willen aangaan. Ga ook goed na – liefst met advies van een expert – wat de consequenties zijn als u onverhoopt niet in staat blijkt om de overeenkomst na te leven. Als u de verbintenis bijvoorbeeld hoofdelijk aangaat, bent u door uw investeerders persoonlijk – en dus ook met uw privé-vermogen – aansprakelijk te stellen.

Crowdfunding-platforms

 • Wat doen de crowdfunding-platforms precies?

  Crowdfunding-platforms slaan de brug tussen (potentiële) investeerders en ondernemers die financiering zoeken. U bepaalt welk aanbod u de investeerders wilt doen. Als u voldoet aan de voorwaarden van het platform, bieden ze u een online podium om campagne te voeren om investeerders te vinden. U krijgt dan een eigen campagnepagina om uw plannen inzichtelijk te maken, ondersteund met tekst en beeld. Ook regelen de platforms het betalingsverkeer en de contracten tussen u en de crowd. Voor het overige varieert het takenpakket van de crowdfunding-platforms nogal. Sommige platforms screenen alle projecten en ondernemers die ze aanbieden en verbinden er een (al dan niet door een onafhankelijke partij opgestelde) risico-indicatie aan; andere platforms voeren juist bewust geen screening uit omdat ze willen uitgaan van het beoordelingsvermogen van the crowd. Het is aan u om te kiezen welke vorm van bemiddeling u het prettigst vindt.

 • Hoe selecteer ik een crowdfunding-platform dat bij mij past?

  Veel platforms kiezen voor een specifiek crowdfunding-model: lenen, converteerbaar lenen of investeren. Daarnaast bedienen sommige platforms een specifieke sector, bijvoorbeeld duurzame ondernemingen. Een ander verschil is dat sommige platforms zich focussen op de financiële relatie tussen investeerders en ondernemer, terwijl er bij andere sprake is van verdergaande betrokkenheid. Ook de promotionele (on)mogelijkheden en de kosten kunnen een factor zijn om voorkeur te hebben voor bepaalde platforms. Andere factoren waarop u kunt lettten:

  -functionaliteiten: kunnen investeerders makkelijk betalen, bijvoorbeeld met iDeal?

  -Promotie: biedt het platform manieren om makkelijk in contact te treden met de crowd, zoals social media, e-mail of een video-pitch?

  -Uitstraling: wat is de look and feel van het platform, welke andere ondernemers ziet u vermeld op het platform?

 • Wat kost het om via een platform te crowdfunden?

  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de aangewezen instantie om toezicht te houden op crowdfunding en neemt regelmatig crowdfunding-platforms onder de loep. De platforms die zijn aangesloten bij branchevereniging Nederland Crowdfunding hebben zich gecommitteerd om te voldoen aan alle wettelijke regels, hebben daarom ook frequent contact met de toezichthouders en onderschrijven de gedragscode van de branchevereniging.

 • Wat kost het om via een platform te crowdfunden?

  De Nederlandse platforms werken in grote mate op basis van no cure no pay: lukt het niet om het crowdfundingdoel te bereiken, dan betaalt de ondernemer alleen de aanmeld- of inschrijfkosten. Lukt het wel om het beoogde bedrag te crowdfunden, dan berekenen de platforms een bepaald percentage van het financieringsbedrag. Het precieze percentage varieert per platform en de door u gehanteerde looptijd, en loopt uiteen van 3% tot 15%. De bij Nederland Crowdfunding aangesloten platforms zijn verplicht deze kosten helder te communiceren.

 • Is er wettelijk toezicht op de crowdfunding-platforms?

  Ja, de financiële toezichthouders AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandsche Bank) houden toezicht op de crowdfunding-platforms. Ze hanteren hiervoor een systeem van vergunningen en ontheffingen, dat afhankelijk is van hoe het platform is ingericht. De minister van Economische Zaken is overigens van plan te onderzoeken of de regelgeving nog beter kan worden toegesneden op crowdfunding, zo heeft hij de Tweede Kamer laten weten.

Weet u het nog niet zeker?

Bekijk de verhalen van mensen, de projecten en de platforms

Doe de test

Raak geinspireerd

Bekijk de verhalen van mensen, de projecten en de platforms

Bekijk verhalen