Veelgestelde
vragen

Antwoorden op de meest gestelde vragen over crowdfunding. Wie bent u?

Ik ben een

Crowdfunding-platforms

 • Wat doen de crowdfunding-platforms precies?

  Crowdfunding-platforms slaan de brug tussen (potentiële) investeerders en ondernemers die kapitaal zoeken, in de vorm van een concreet investeringsaanbod waarop investeerders online kunnen intekenen. Verder controleren ze de identiteit van de ondernemer en regelen ze het betalingsverkeer. Voor het overige varieert het takenpakket van de crowdfunding-platforms nogal. Sommige platforms screenen alle projecten die ze aanbieden en verbinden er een (al dan niet door een onafhankelijke partij opgestelde) risico-indicatie aan; andere platforms voeren juist bewust geen screening uit omdat ze willen uitgaan van het beoordelingsvermogen van the crowd. Ze geven geen individueel advies voor investeringen of financiering.

 • Hoe selecteer ik een crowdfunding-platform dat past bij mijn cliënten?

  Veel platforms kiezen voor een specifiek crowdfunding-model: rewards, lenen, converteerbaar lenen of investeren. Daarnaast bedienen sommige platforms een specifieke sector, bijvoorbeeld duurzame ondernemingen. Een ander verschil is dat sommige platforms zich focussen op de financiële relatie tussen investeerders en ondernemer, terwijl er bij andere sprake is van verdergaande betrokkenheid. Ook de kosten kunnen een factor zijn om voorkeur te hebben voor bepaalde platforms. U kent uw cliënten en weet welke factoren voor hen van belang zijn. Op basis daarvan kunt u een of meerdere platforms aanbevelen in uw advies.

 • Welke crowdfunding-platforms zijn betrouwbaar?

  De AFM heeft crowdfunding (-platforms) scherp in het vizier en handhaaft via een systeem van vergunningen en ontheffingen de wettelijke regels. Daarnaast onderschrijven platforms die zijn aangesloten bij branchevereniging Nederland Crowdfunding de gedragscode van de branchevereniging.

 • Wat kost het mijn cliënten om te financieren of te investeren via een crowdfunding-platform?

  De kosten variëren per platform en worden meestal gedragen door de ondernemer. De Nederlandse platforms werken in grote mate op basis van no cure no pay: lukt het de ondernemer niet om het crowdfundingdoel te bereiken, dan betaalt de ondernemer alleen de aanmeld- of inschrijfkosten. Lukt het wel om het beoogde bedrag te crowdfunden, dan berekenen de platforms een bepaald percentage van het financieringsbedrag. Het precieze percentage varieert per platform en de door u gehanteerde looptijd, en loopt uiteen van 3% tot 15%.
  Aan investeerders worden meestal alleen de transactiekosten berekend, een relatief gering bedrag, dat vergelijkbaar is met de transactiekosten van de gemiddelde webshop. Sommige platforms berekenen een kleine fee voor hun diensten, doorgaans minder dan 1% van het geïnvesteerde bedrag.
  De bij Nederland Crowdfunding aangesloten platforms zijn verplicht hun kosten helder te communiceren. Ook u kunt de kosten eenvoudig vinden op hun website vinden, zodat u het kosten-aspect kunt meenemen in uw advies.

 • Is er wettelijk toezicht op de crowdfunding-platforms?

  Ja, de financiële toezichthouders AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandsche Bank) houden toezicht op de crowdfunding-platforms. Ze hanteren hiervoor een systeem van vergunningen en ontheffingen, dat afhankelijk is van hoe het platform is ingericht. De minister van Financiën is overigens van plan te onderzoeken of de regelgeving nog beter kan worden toegesneden op crowdfunding, zo heeft hij de Tweede Kamer laten weten.

Zo werkt crowdfunding

 • Kan ik geld verdienen via crowdfunding?

  Ja, hoewel ideële motieven soms ook een rol spelen, zien de meeste investeerders graag dat hun crowdfunding-investering ook een bepaalde financiële opbrengst oplevert. Denk bijvoorbeeld aan een rentevergoeding of een winstdelingsregeling. Investeren via crowdfunding kan een aantrekkelijk rendement opleveren. Het is echter geen garantie voor succes. Net als bij ‘gewone’ investeringen moeten investeerders bij crowdfunding de risico’s zorgvuldig afwegen.

 • Wat is het verschil tussen sparen via de bank en crowdfunding?

  Er zijn vier grote verschillen

  a) Uw invloed. Bij crowdfunding heeft u veel meer invloed op wat er met uw investering gebeurt dan bij sparen via de bank. Bij crowdfunding investeert u direct in een onderneming van uw keuze. U weet dus precies waar uw investering heen gaat en kunt kiezen voor de onderneming die het best bij u past: bijvoorbeeld een duurzame onderneming, een bedrijf bij u in de buurt of een bedrijf waarvan u het hoogste rendement verwacht. U kunt zelf beslissen.

  b) De looptijd. Bij crowdfunding staat uw geld ‘vast’ gedurende de vooraf bepaalde looptijd van het crowdfunding-project: u kunt uw investering niet terugroepen als u ineens geld nodig hebt. Bij spaarrekeningen van de bank kan dat vaak wel – al zijn er ook spaarrekeningen waarbij uw geld voor een bepaalde periode of tot een bepaald bedrag ‘vast’ staat.

  c) De opbrengst. Bij een spaarrekening bestaat uw opbrengst uit de spaarrente. Die is gekoppeld aan het rentetarief van (meestal) de Europese Centrale Bank, die momenteel historisch laag is. Om hun crowdfunding-project aantrekkelijk te maken voor investeerders, bieden crowdfundende ondernemers u meestal een opbrengst die hoger is dan die spaarrente: een hoger rentepercentage, een aantrekkelijke winstdelingsregeling, aandelen in het bedrijf, een tegenprestatie in natura etc. Let u wel goed op: het is niet zeker dat de voorgespiegelde opbrengst ook wordt gehaald bij uw investering.

  d) De risico’s. Bij crowdfunding investeert u direct in ondernemers. Daar zijn risico’s aan verbonden. Het is niet zeker dat de ondernemer de voorgespiegelde opbrengst realiseert. Ook is er geen gegarandeerde teruggave van het geld dat u heeft ingelegd. Bij sparen via de bank loopt u nauwelijks risico dat u uw spaarinleg kwijtraakt, mede dankzij het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank.

  Belangrijk: investeer alleen geld dat u niet op korte termijn nodig heeft en dat u eventueel kunt missen. Spreid uw crowdfunding-inleg over meerdere projecten. Staar u niet blind op de voorgespiegelde opbrengst van uw investering, maar verdiep u goed in de risico’s.

 • Wat voor soort crowdfunding-projecten zijn er?

  Investeerders hebben keuze uit honderden Nederlandse crowdfunding-projecten per jaar, en dat aantal groeit snel verder. Het aanbod is zeer gevarieerd, zowel qua looptijd (van enkele maanden tot enkele jaren) als qua investeringsvorm. Grote diversiteit is er ook in de branches waarin u kunt investeren: van technologie tot horeca, van dienstverlening tot educatie. Dat geldt ook voor het ontwikkelstadium van het bedrijf: via crowdfunding kunt u zowel investeren in start-ups als in bestaande ondernemingen. Verder is er ruime keuze in de doeleinden van het crowdfunding-project. Sommige ondernemers zoeken investeringen voor research & development, anderen zetten het in om overnames of internationale expansie te bekostigen. Ondernemers gebruiken crowdfunding-investeringen ook regelmatig voor herfinanciering of herstructurering van de balans. Door het ruime aanbod is er altijd een crowdfunding-project dat bij u past.

 • Welke vormen van crowdfunding zijn er?

  Crowdfunding kent verschillende vormen. Bij crowdfunding voor bedrijfsfinanciering is meestal sprake van een lening of investering, maar dat is geen verplichting. Het staat de ondernemer vrij om te bepalen welke tegenprestatie hij/zij biedt voor de investering door ‘the crowd’. Ruwweg bestaan er deze hoofdvormen:

  – Donatie: crowdfunding zonder dat sprake is van tegenprestatie.

  – Reward-based: crowdfunding met een tegenprestatie via een vergoeding in natura (producten, diensten, deelname aan evenementen).

  – Lenen: crowdfunding in de vorm van een lening met rentevergoeding

  – Investeren: crowdfunding waarbij investeerders een vergoeding krijgen die afhankelijk is van het resultaat.

  – Converteerbare lening: crowdfunding in de vorm van een lening met het recht om onder bepaalde voorwaarden de lening om te zetten naar certificaten van aandelen, bijvoorbeeld als de ondernemer een grote investering van elders aantrekt.

 • Hoe lang duurt het bij crowdfunding tot ik mijn investering weer terug krijg?

  Dat varieert per project. Bij sommige projecten krijgt u uw investering na de afgesproken looptijd ineens terugbetaald. Gebruikelijker is het dat uw investering in vooraf gestelde termijnen wordt terugbetaald. U krijgt dan bijvoorbeeld maandelijks uw rente en een stukje van uw investering uitgekeerd. In de projectomschrijvingen van de crowdfunding-platforms staan de termijnen van terugbetaling altijd duidelijk vermeld. Voor de goede orde: crowdfunding is geen garantie voor succes, er bestaat altijd het risico dat ‘uw’ project geen succes is en dat de ondernemer uw investering niet kan terugbetalen.

 • Kan ik bij crowdfunding tussentijds mijn geld terug krijgen?

  Nee, in principe staat uw investering ‘vast’ voor de duur van de afgesproken looptijd van het crowdfunding-project. Tussentijdse aanpassing van de looptijd is meestal niet mogelijk.

 • Gaan crowdfunding-investeringen altijd door?

  Nee. Bij bijna alle crowdfunding-projecten geldt dat een ondernemer binnen een bepaalde termijn een bepaald bedrag wil inzamelen. Lukt het niet om binnen die periode dat doelbedrag te halen, dan gaat het project – en dus uw investering – niet door. U krijgt dan direct uw geld terug.

 • Wie bepaalt de voorwaarden van crowdfunding-investeringen, zoals looptijd, doelbedrag en rendement?

  In principe bepaalt een ondernemer zelf de voorwaarden van zijn of haar crowdfunding-project. Sommige projecten hebben een vaste looptijd (variërend van enkele maanden tot enkele jaren), terwijl bij andere projecten de looptijd is gerelateerd aan bepaalde mijlpalen (het bereiken van een bepaalde omzet, realisatie van een productie-gereed prototype etc.). Het aanbod aan crowdfunding-projecten is ruim en gevarieerd; u kunt altijd een investering vinden dat qua aard en voorwaarden bij u past.

 • Blijft er bij crowdfunding veel geld aan de strijkstok hangen?

  Nee. Bij crowdfunding weet u precies waar u aan toe bent, ook als u investeert via een platform. De bij Nederland Crowdfunding aangesloten platforms zijn verplicht helder te communiceren of en welke kosten ze in rekening brengen aan hun investeerders.

 • Kan ik crowdfunding combineren met andere investeringen of beleggingen?

  Zeker! Crowdfunding kan een leuke, interessante aanvulling zijn op sparen, beleggen, investeren en alle andere vormen van vermogensopbouw. Niet voor niets betrekken steeds meer financieel adviseurs crowdfunding bij financiële planning.

 • Crowdfunding is toch iets uit de culturele en maatschappelijke sector?

  Crowdfunding heeft inderdaad z’n wortels in de culturele en maatschappelijke sector, maar het is inmiddels omarmd door alle sectoren: vooral ook het MKB en het bedrijfsleven. De branchevereniging Nederland Crowdfunding richt zich op crowdfunding voor bedrijfsfinanciering.

Zelf aan de slag met crowdfunding

 • Wie kan investeren via crowdfunding?

  (Bijna) iedereen! Dat is precies de kracht van crowdfunding. Een dikke portemonnee is geen vereiste om te investeren via crowdfunding: met 20 euro kunt u op veel platforms al van start. Maar er zijn inmiddels ook investeerders die al enkele tienduizenden euro’s hebbe geïnvesteerd via crowdfunding. De enige voorwaarden die aan investeerders worden gesteld, is dat ze minimaal 18 jaar oud, Nederlands ingezetene en handelingsbekwaam zijn. Ontdek hier hoe makkelijk het is om te starten met crowdfunding.

 • Vanaf welk bedrag kan ik investeren via crowdfunding?

  De minimum inleg varieert per project en per platform. Op veel platforms kunt u al vanaf 20 euro van start met crowdfunding.

 • Is er een maximum bedrag om te investeren via crowdfunding?

  Op dit moment* mag u per platform maximaal 40.000 euro per jaar investeren via crowdfunding in de vorm van leningen. Voor crowdfunding in de vorm van aandelen geldt een maximum van 20.000 euro per jaar per investeerder per platform. Het is toegestaan om naast uw investeringen als privé-persoon ook vanuit uw bedrijf of holding te investeren.

  * Mogelijk worden deze maxima in de toekomst verruimd. Crowdfunding maakt een explosieve ontwikkeling door en er zijn al behoorlijk wat crowdfunding-investeerders die hun investeringsplafond bereikt hebben.

 • Hoe vind ik een crowdfunding-investering die bij mij past?

  Crowdfunding-platforms hebben een ruim aanbod aan investeringsmogelijkheden. Ook voeren sommige platforms een screening uit voordat ze een ondernemer toelaten en geven ze de (potentiele) investeerders een indicatie van de risico’s. Dat geeft natuurlijk geen garanties, maar investeerders hebben er wel enige houvast aan. Factoren die kunnen meespelen in het selecteren van een crowdfunding-project:

  1. Fundingdoel: spreekt het doel mij persoonlijk aan?
  2. Vind ik het een goed doordacht en realistisch plan?
  3. Hoe schat ik de zakelijke en persoonlijke kwaliteiten van de ondernemer in?
  4. Vind ik dat risico en rendement in balans zijn, en past het bij de risico’s die ik bereid ben te nemen?
  5. Wat is de looptijd van het project, past dat bij mijn investeringshorizon?

  Als u het lastig vindt deze vragen te beantwoorden, kunt u natuurlijk ook te rade gaan bij uw financieel adviseur.

 • Kan ik anoniem investeren via crowdfunding?

  Het crowdfunding-platform moet natuurlijk uw identiteit kennen, maar in veel gevallen kunt u zelf bepalen of u wel of niet met naam genoemd wil worden op de platform-website. Bekijk hiervoor de settings op het platform waarvan u gebruikmaakt.

 • Welke fiscale regels gelden voor investeren via crowdfunding?

  De fiscus heeft geen expliciete regels over crowdfunding. Welke fiscale regels van toepassing zijn, hangt af van de aard van de afspraken in de crowdfunding-overeenkomst. Een van de cruciale vragen is bijvoorbeeld of sprake is van een donatie, lening of kapitaalverstrekking. Onduidelijke overeenkomsten kunnen fiscale consequenties hebben, dus raadpleeg hiervoor uw fiscaal of financieel adviseur.

De risico’s van crowdfunding

 • Kan ik mijn geld verliezen met crowdfunding?

  Ja. In de kern gaat crowdfunding om durfinvesteringen. Dit betekent dat een investering een hoog rendement kan opleveren, maar dat er ook risico’s aan verbonden zijn. Voor investeringen via crowdfunding geldt hetzelfde als voor ‘gewone’ investeringen: gebruik alleen geld of vermogen dat u kunt missen en verdiep u goed in de risico’s. Uiteraard kunt u ook andere risicobeperkende maatregelen nemen, zoals uw crowdfunding-investering spreiden over meerdere ondernemers.

 • Wat als een mede door mij gecrowdfunde ondernemer failliet gaat?

  De rendementen van investeren via crowdfunding kunnen hoog zijn, maar de risico’s ook. Als een door u gecrowdfunde ondernemer failliet gaat, handelt een curator diens financiële verplichtingen af. Het is aan de curator om te bepalen of en aan welke vorderingen van de geldeisers kan worden voldaan. U moet rekening houden met het risico dat u uw geld kwijt bent, want crowdfunding gebeurt vaak in de vorm van een achtergestelde lening. Dat houdt in dat bij een faillissement andere schuldeisers voor gaan.

 • Hoe weet ik of een crowdfunding-project een betrouwbare investering is?

  Dat weet u nooit helemaal zeker: investeren is een kwestie van risico’s afwegen en inschattingen maken. Verdiep u goed in het te crowdfunden project en de ondernemer: zit het businessplan goed in elkaar, heeft de ondernemer een goede track record? Sommige crowdfunding-platforms helpen u door projecten uitgebreid te screenen en ze een bepaalde (risico-)beoordeling te geven. Houd er daarbij wel rekening mee dat ook dergelijke beoordelingen (‘ratings’) geen garantie geven. Andere platforms doen dat juist bewust niet, omdat ze willen uitgaan van het beoordelingsvermogen van the crowd. En het staat u natuurlijk vrij om hulp van experts in te schakelen om het risico van uw (mogelijke) investering te helpen beoordelen, zoals een financieel adviseur, accountant etc. Welke aanpak u ook kiest: het loont om uw ‘huiswerk’ te doen.

Crowdfunding-platforms

 • Wat doen de crowdfunding-platforms precies?

  Crowdfunding-platforms slaan de brug tussen (potentiële) investeerders en ondernemers die kapitaal zoeken, in de vorm van een concreet investeringsaanbod waarop u online kunt intekenen. Verder controleren ze de identiteit van de ondernemer en regelen ze het betalingsverkeer. Voor het overige varieert het takenpakket van de crowdfunding-platforms nogal. Sommige platforms screenen alle projecten die ze aanbieden en verbinden er een (al dan niet door een onafhankelijke partij opgestelde) risico-indicatie aan; andere platforms voeren juist bewust geen screening uit omdat ze willen uitgaan van het beoordelingsvermogen van the crowd. Het is aan u om te kiezen welke vorm van bemiddeling u het prettigst vindt.

 • Hoe selecteer ik een crowdfunding-platform dat bij mij past?

  Veel platforms kiezen voor een specifiek crowdfunding-model: lenen, converteerbaar lenen of investeren. Daarnaast bedienen sommige platforms een specifieke sector, bijvoorbeeld duurzame ondernemingen. Een ander verschil is dat sommige platforms zich focussen op de financiële relatie tussen investeerders en ondernemer, terwijl er bij andere sprake is van verdergaande betrokkenheid. Ook de kosten kunnen een factor zijn om voorkeur te hebben voor bepaalde platforms.

 • Welke crowdfunding platforms platforms zijn betrouwbaar?

  De platforms die zijn aangesloten bij branchevereniging Nederland Crowdfunding hebben zich gecommitteerd om te voldoen aan alle wettelijke regels, hebben daarom ook frequent contact met de toezichthouders en onderschrijven de gedragscode van de branchevereniging.

 • Wat kost het om te investeren via een crowdfunding-platform?

  De kosten variëren per platform en worden meestal gedragen door de ondernemer. Veel platforms berekenen aan u als investeerder alleen transactiekosten – een relatief gering bedrag, dat vergelijkbaar is met de transactiekosten van de gemiddelde webshop. Sommige platforms berekenen een kleine fee voor hun diensten, doorgaans minder dan 1% van het geïnvesteerde bedrag. De bij Nederland Crowdfunding aangesloten platforms zijn verplicht deze kosten helder te communiceren.

 • Is er wettelijk toezicht op de crowdfunding-platforms?

  Ja, de financiële toezichthouders AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandsche Bank) houden toezicht op de crowdfunding-platforms. Ze hanteren hiervoor een systeem van vergunningen en ontheffingen, dat afhankelijk is van hoe het platform is ingericht. De minister van Economische Zaken is overigens van plan te onderzoeken of de regelgeving nog beter kan worden toegesneden op crowdfunding, zo heeft hij de Tweede Kamer laten weten.

Weet u het nog niet zeker?

Bekijk de verhalen van mensen, de projecten en de platforms

Doe de test

Raak geinspireerd

Bekijk de verhalen van mensen, de projecten en de platforms

Bekijk verhalen