Veelgestelde
vragen

Antwoorden op de meest gestelde vragen over crowdfunding. Wie bent u?

Ik ben een

De risico’s van crowdfunding

 • Welke risico’s heeft financiering via crowdfunding?

  Financiering via crowdfunding kent voordelen en nadelen. Een van de voordelen is dat in principe elke ondernemer met een goed idee kan proberen om via de crowd voldoende financiële middelen te vergaren om zijn of haar idee ten uitvoer te brengen. Doordat crowdfunding ook voor investeerders heel laagdrempelig is, is er een reële kans op een ‘match’ tussen vraag en aanbod. Er zijn echter geen garanties dat een crowdfunding campagne slaagt. Uiteindelijk is het natuurlijk de ‘risk-appetite’ van de crowd die bepaalt of een crowdfunding-campagne doorgaat en de beoogde financiering wordt gerealiseerd: het is niet gegarandeerd dat crowdfunding de financieringsbehoefte invult. Wanneer het de ondernemer lukt om de beoogde financiering te crowdfunden, heeft hij of zij ook een verplichting naar de crowd om gedane beloften – zoals het uitkeren van rente – na te komen. Soms wordt deze verplichting hoofdelijk aangegaan. Het is belangrijk om daar bij uw advies rekening mee te houden.

 • Welke risico's heeft investeren via crowdfunding?

  Investeren via crowdfunding heeft voordelen en nadelen. In de kern gaat crowdfunding om durfinvesteringen. Dit betekent dat een investering via crowdfunding een hoog rendement kan opleveren, maar dat er ook risico’s aan verbonden zijn. Het verdient aanbeveling uw cliënten actief te wijzen op die risico’s en te checken of de risico’s passen bij hun ‘risk-appetite’. Veel investeerders waarderen uw advies als financieel specialist bij de beoordeling van de risico’s van de beoogde investering via crowdfunding.

Zelf aan de slag met crowdfunding

 • Welke businesskansen biedt crowdfunding mij als adviseur?

  Steeds meer financieel adviseurs, fiscaal adviseurs en sparring partners verdiepen zich in crowdfunding, bouwen zo expertise op en helpen ondernemers en/of investeerders het maximale uit hun crowdfunding te halen. Sommige adviseurs zien dit als een aanvullende vorm van serviceverlening, voor anderen zijn de adviesuren een volwaardig onderdeel van hun business model.

 • Wat kan ik als fiscaal adviseur /accountant met crowdfunding?

  Crowdfundende ondernemers hebben regelmatig behoefte aan een fiscaal adviseur of accountant voor financieel advies en/of controle. Accountants kunnen ook worden gevraagd voor advies over de haalbaarheid van een zakelijk financieel plan. Bij sommige crowdfunding-platforms mogen ondernemers zelfs pas hun crowdfunding-campagne starten na een accountantsverklaring. Daarnaast zijn accountants en fiscaal adviseurs steeds vaker de sparring partner voor ondernemers, die hen wegwijs maakt, onder andere op het gebied van financiering. Omdat crowdfunding zo aan populariteit wint, benaderen ondernemers steeds vaker hun accountant of fiscaal adviseur voor informatie of advies over deze financieringsvorm.

 • Wat kan ik als financieel adviseur met crowdfunding?

  In Nederland is de financieel adviseur (al dan niet van een bank) vaak de eerste plek waar ondernemers advies inwinnen als ze een financieringsbehoefte hebben. Gezien de snel groeiende populariteit van crowdfunding stellen steeds meer ondernemers hun financieel adviseur vragen over crowdfunding. Het biedt u als financieel adviseur ook een kans: u kunt de ondernemer voorzien van goed advies over de (on)mogelijkheden van crowdfunding, eventueel doorverwijzen of crowdfunding onderdeel laten zijn van de financieringsmix voor uw klant. Zo kunt u als financieel adviseur, ook als de mogelijkheden beperkt zijn om te financieren via de bank of andere ‘traditionele’ kredietinstellingen, een relevante rol blijven spelen in de financiële advisering van ondernemers.

 • Welke zakelijke cliënten kan ik aanraden te crowdfunden?

  Crowdfunding is een effectieve manier van financiering voor heel veel verschillende soorten ondernemers: van startend tot bestaand, en in allerlei branches. Wat handig is om te weten voor uw advies: typisch aan bedrijven die geschikt zijn voor financiering via crowdfunding is dat hun financieringsbehoefte doorgaans tussen de 20.000 en 250.000 euro ligt, ze een tastbare en begrijpelijke onderneming hebben, een sterk plan, communicatief vaardig zijn en een goede beloning kunnen bieden aan de crowd. Overigens is crowdfunding niet alleen een goed advies voor zakelijke cliënten die op zoek zijn naar financiering: crowdfunding kan ook een goede optie zijn voor zakelijke cliënten die op zoek zijn naar interessante mogelijkheden om te investeren.

 • Is crowdfunding te combineren met andere vormen van financiering?

  Zeker! Crowdfunding maakt steeds vaker deel uit van een totaaladvies of zg. stapelfinanciering: crowdfunding voorziet dan in een deel van de financieringsbehoefte, dat wordt aangevuld met andere financieringsbronnen zoals een bancaire lening of een private investeerder. Sterker nog: sommige financiers zien een succesvolle crowfunding-campagne als een belangrijke pre: het is een indicatie dat er marktpotentieel is en dat de ondernemer in staat is mensen te enthousiasmeren.

 • Is crowdfunding een goed alternatief voor afgewezen kredietaanvragen?

  Soms. Is de kredietaanvraag afgewezen omdat de financieringsinstelling het onderliggende businessplan van uw cliënt als onvoldoende kansrijk beschouwde, dat kunt u zich afvragen of de mogelijke investeerders uit de crowd optimistischer zijn. Maar is de aanvraag afgewezen omdat het bijvoorbeeld niet binnen het beleid van financieringsinstelling paste, dan kan crowdfunding een prima advies zijn aan uw cliënt om alsnog zijn of haar financiering te realiseren.

 • Welke particuliere cliënten kan ik aanraden te crowdfunden?

  In principe kunt u crowdfunding aan iedereen adviseren. De kracht van crowdfunding is dat het open staat voor een ieder: bij veel crowdfunding-platforms kunnen uw cliënten al vanaf 20 euro van start met crowdfunding. Investeerders moeten minimaal 18 jaar oud zijn, Nederlands ingezetene en handelingsbekwaam. Wat handig is om te weten voor uw advies: typerend voor crowdfunding-investeerders is dat ze (ook) graag iets anders met hun geld doen dan het onderbrengen in de standaardproducten van banken, verzekeraars en andere vermogensbeheerders, dat ze de relatief grote betrokkenheid bij ‘hun’ investeringen waarderen, dat ze ‘appetite’ hebben in de potentieel hogere rendementen van crowdfunding-projecten maar dat ze ook oog hebben voor de risico’s. Natuurlijk geldt het advies, net zoals bij ‘gewone’ investeringen, dat uw cliënten alleen investeren met geld dat ze niet op korte termijn nodig hebben en dat ze eventueel kunnen missen. Risicomanagement in de vorm van spreiding van de crowdfunding-inleg over meerdere projecten, is eveneens aan te bevelen.

 • Is er een maximum bedrag voor investeringen via crowdfunding?

  Op dit moment* mogen investeerders per platform maximaal 40.000 euro per jaar investeren via crowdfunding in de vorm van leningen. Voor crowdfunding in de vorm van aandelen geldt een maximum van 20.000 euro per jaar per investeerder per platform. Wat u kunt meenemen in uw advies: het is toegestaan om naast investeringen als privé-persoon ook vanuit zakelijke entiteiten te investeren.

  * Mogelijk worden deze maxima in de toekomst verruimd. Crowdfunding maakt een explosieve ontwikkeling door en er zijn al behoorlijk wat crowdfunding-investeerders die hun investeringsplafond bereikt hebben.

 • Is crowdfunding te combineren met andere investeringen of beleggingen?

  Zeker! Crowdfunding kan voor uw cliënten een leuke, interessante aanvulling zijn op sparen, beleggen, investeren en alle andere vormen van vermogensopbouw. Niet voor niets betrekken steeds meer financieel adviseurs crowdfunding bij hun advies voor financiële planning.

 • Kunnen mijn cliënten anoniem crowdfunden?

  Het crowdfunding-platform moet natuurlijk altijd de identiteit kennen van zowel ondernemers als investeerders. Voor investeerders geldt dat ze vaak zelf kunnen bepalen of ze wel of niet met naam genoemd willen worden op de platform-website. Voor ondernemers die via crowdfunding op zoek zijn naar financiering is het de vraag of anonimiteit een goed advies is: anonimiteit heeft doorgaans geen gunstig effect op het vertrouwen dat investeerders in hem/haar zullen hebben. Verder hebben vrijwel alle platforms transparantie hoog in het vaandel staan, dus het is de vraag of ze het uw cliënt zullen toestaan om als anonieme ondernemer fondsen te werven.

Zo werkt crowdfunding

 • Welke vormen van crowdfunding zijn er?

  Crowdfunding kent verschillende vormen. Bij crowdfunding voor bedrijfsfinanciering is meestal sprake van een lening of investering, maar dat is geen verplichting. Voor het advies naar uw klanten is het handig te weten dat ruwweg deze hoofdvormen bestaan:

  – Donatie: crowdfunding zonder dat sprake is van tegenprestatie.

  – Reward-based: crowdfunding met een tegenprestatie via een vergoeding in natura (producten, diensten, deelname aan evenementen).

  – Lenen: crowdfunding in de vorm van een lening met rentevergoeding.

  – Investeren: crowdfunding waarbij investeerders een vergoeding krijgen die afhankelijk is van het resultaat.

  – Converteerbare lening: crowdfunding in de vorm van een lening met het recht om onder bepaalde voorwaarden de lening om te zetten naar certificaten van aandelen, bijvoorbeeld als de ondernemer een grote investering van elders aantrekt.

 • Wat voor soort crowdfunding-projecten zijn er?

  Het aanbod aan Nederlandse crowdfunding-projecten is zeer gevarieerd, zowel qua looptijd (van enkele maanden tot enkele jaren) als qua investeringsvorm . Grote diversiteit is er ook in de branches waarin wordt gecrowdfund: van technologie tot horeca, van dienstverlening tot educatie. Die diversiteit geldt eveneens voor het ontwikkelstadium van het bedrijf: van start-ups tot bestaande ondernemingen. Verder is er veel variatie in de doeleinden van het crowdfunding-project. Sommige crowdfunding-campagnes zijn gericht op research & development, andere op de financiering van overnames of internationale expansie. Crowdfunding wordt ook regelmatig gebruikt voor herfinanciering of herstructuring van de balans. De mogelijkheden zijn dus legio; u kunt crowdfunding op verschillende opnemen in uw financiële advies.

 • Wie bepaalt de voorwaarden van crowdfunding-investeringen, zoals looptijd, doelbedrag en rendement?

  Bij crowdfunding weten uw cliënten precies waar ze aan toe zijn. De bij Nederland Crowdfunding aangesloten platforms zijn verplicht helder te communiceren of en welke kosten ze in rekening brengen.

 • Welke fiscale regels gelden voor crowdfunding?

  De fiscus heeft geen aparte regels over crowdfunding. U kunt de bestaande Nederlandse belastingwetgeving volgen.

 • Crowdfunding is toch iets uit de culturele en maatschappelijke sector?

  Crowdfunding heeft inderdaad z’n wortels in de culturele en maatschappelijke sector, maar is inmiddels omarmd door alle sectoren, vooral ook het MKB. Ook is crowdfunding steeds vaker volwaardig onderdeel van financiële planning en een financieel totaaladvies. De brancheverenging Nederland Crowdfunding richt zich op crowdfunding voor bedrijfsfinanciering.

Weet u het nog niet zeker?

Bekijk de verhalen van mensen, de projecten en de platforms

Doe de test

Raak geinspireerd

Bekijk de verhalen van mensen, de projecten en de platforms

Bekijk verhalen