nieuws

AFM past recent aangekondigde voorschriften aan

Crowdfunding in Nederland is afgelopen jaar opnieuw verdubbeld en maakte de financiering van meer dan 1200 ondernemingen mogelijk. Crowdfunding is daarnaast serious business, die erom vraagt dat verantwoord wordt omgegaan met het geld dat wordt toevertrouwd door de crowd. Minister Dijsselbloem onderstreepte afgelopen jaar het maatschappelijke belang van crowdfunding en zegde toe om knelpunten in de regelgeving weg te nemen. Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) presenteerde vervolgens vorige maand nieuwe voorschriften, die niet in goede aarde vielen bij branchevereniging Nederland Crowdfunding: de gezamenlijke crowdfunding platforms zagen in de nieuwe regels een mogelijke rem op de groei ervan.Tweede Kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Wouter Koolmees (D66) steunden de reactie van de branchevereniging met hun kamervragen, waarop Minister Dijsselbloem de AFM vroeg om opnieuw het gesprek met de crowdfunding sector aan te gaan. Gisteren presenteerde de AFM aanpassingen aan de voorschriften.

1. Ondergrens investeerderstoets

In december kondigde de AFM het voorschrift aan dat iedere crowdfunding investeerder bij het investeren een investeerderstoets moet afleggen. De branchevereniging heeft aangegeven dat van het opwerpen van een dergelijke ingrijpende drempel voor erg kleine investeringen een remming op de gewenste groei van crowdfunding mag worden verwacht. Relatief kleine investeringen vergen geen verregaande bescherming via een toets en een afschrikkend effect op deze relevante, vaak maatschappelijk betrokken investeerders is onwenselijk. Daarom is de vereniging blij dat de AFM in haar recente aanpassing een minimumdrempel heeft opgenomen: de investeerderstoets moet nu na overschrijding van 500 euro worden afgenomen. De branche vindt deze drempel wel laag, dus zal tijdens de pilotfase van deze voorschriften onderzoeken hoe investeerders dit voorschrift in de praktijk ervaren.

2. Herhaling van de toets

De voorschriften van december verplichtten de platforms niet alleen om investeerders eenmalig een toets af te nemen, maar om zodra de € 5000,- is gepasseerd, de toets voor iedere vervolginvestering te herhalen. De branchevereniging gaf aan dat dit voorschrift praktisch onwerkbaar is en de gewenste spreiding van investeringen tegengaat. De AFM past dit aangekondigde voorschrift aan: vanaf nu moet telkens wanneer opnieuw 5000 euro cumulatief extra wordt geïnvesteerd een toets worden afgenomen. De branchevereniging juicht toe dat op deze manier het herhaald toetsen werkbaarder is geworden. Komende tijd onderzoekt de branchevereniging ook alternatieven, zoals het jaarlijks herhalen van de toets of het werken met stappen die in grootte oplopen, zoals eerst toetsen bij 5000 euro, dan bij 15.000 euro en dan bij 30.000.

3. Maximaal te investeren vermogen

Eerder kondigde de AFM aan dat bij het verplichte toetsen of er sprake is van een verantwoorde investering, uitgegaan wordt van een maximum investering van 10% van het vrij belegbare vermogen (waar zaken als hypotheek en pensioen buiten vallen). Dit stuitte op kritiek vanuit de crowdfunding markt. De 10% werd niet alleen laag bevonden, maar ook arbitrair: waarom zou investeren via crowdfunding slechts verantwoord zijn met maximaal 10% van het vrij belegbare vermogen? De AFM heeft in haar notitie over de aanpassingen van deze week aangevuld dat de 10% een ‘richting’ betreft en het aan platforms zelf is om het oordeel dat uit de toets komt vorm te geven.

Branchevereniging Nederland Crowdfunding is blij dat met deze aanpassingen de AFM gehoor geeft aan de oproep van de sector om geen ongewenste rem te zetten op de groei van crowdfunding. Desalniettemin blijft de vraag of bovenstaande extra regels van de AFM in de praktijk een beperking van de groei van crowdfunding zullen betekenen. De voorschriften betreffen dan ook een pilot van een jaar, waarin het effect van deze maatregelen periodiek wordt geëvalueerd.

Meer ervaringen

ondernemer

De bedenker van KidsWatcher

Bekijk
investeerder

Jan-Dik Boot: fervent participeren via crowdfunding

Bekijk
adviseur

Adviseren over crowdfunding: B&P Accountants

Bekijk

Heeft u de smaak te pakken?

Zelf aan de slag gaan met crowdfunding is niet moeilijk.
Met deze tips bent u helemaal startklaar.

Naar het stappenplan

Op de hoogte blijven?

Aboneer u op de Start Crowdfunding nieuwsbrief.