Ik ben een
Ondernemer

Er zijn talloze succesverhalen van ondernemers die via friends, family & fans hun bedrijf een flinke (financiële) impuls wisten te geven. Vul onderstaande vragen in om te ontdekken hoe u met crowdfunding uw onderneming kunt versterken.

Behoefte

Mijn bedrijf heeft vooral versterking nodig qua:

 • A

  Kapitaal en financiering

  Succesvolle crowdfunding-campagnes leverden ondernemers vorig jaar een gemiddelde kapitaalinjectie op van 82.000,- euro.

  Verder
 • B

  Naamsbekendheid en free publicity

  WakaWaka, de zonne-LEDlamp voor mensen zonder energie in ontwikkelingslanden, is een goed voorbeeld van hoe crowdfunding enorm kan bijdragen aan naamsbekendheid.

  Verder
 • C

  Marketing en afzetmogelijkheden

  Een crowdfunding-campagne is vaak een mini-marktonderzoek: de ‘appetite’ van investeerders om in uw project te investeren, is een indicatie van uw marktkansen.

  Verder
 • D

  Netwerk en toegang tot expertise

  Crowdfunding-investeerders komen uit alle lagen van de bevolking en zijn vaak ook om niet-financiële redenen zeer betrokken bij ‘hun’ investering.

  Verder

Doeleinden

Mijn bedrijf zou extra financiering goed kunnen gebruiken voor:

 • A

  De start, uitbreiding of groei van mijn bedrijf

  Investeren in de start, uitbreiding of groei van een bedrijf is iets wat veel investeerders aanspreekt: prettig concreet.

  Crowdfunding wordt ingezet om financiering te vergaren voor allerlei doeleinden. Sommige bedrijven gebruiken de financiering voor research & development, anderen zetten het in om overnames of internationale expansie te bekostigen. Het is helemaal aan u waarvoor u crowdfunding wil inzetten. Zorg wel voor een goed verhaal als u start met crowdfunden: kapitaal is schaars en investeerders steken liever geld in een aansprekend, concreet project dan in een niet nader gespecificeerde uitbreiding van uw werkkapitaal.

  Verder
 • B

  Ontwikkeling van een nieuw product of dienst

  Veel investeerders vinden het interessant om de ontwikkeling van een veelbelovend product of dienst een duwtje in de rug te kunnen geven.

  Crowdfunding wordt ingezet om financiering te vergaren voor allerlei doeleinden. Sommige bedrijven gebruiken de financiering voor research & development, anderen zetten het in om overnames of internationale expansie te bekostigen. Het is helemaal aan u waarvoor u crowdfunding wil inzetten. Zorg wel voor een goed verhaal als u start met crowdfunden: kapitaal is schaars en investeerders steken liever geld in een aansprekend, concreet project dan in een niet nader gespecificeerde uitbreiding van uw werkkapitaal.

  Verder
 • C

  Herstructurering van de balans en/of herfinanciering

  Financiering via de crowd kan een uitkomst zijn om afscheid te kunnen nemen van bestaande dure of onhandige financieringsconstructies.

  Crowdfunding wordt ingezet om financiering te vergaren voor allerlei doeleinden. Sommige bedrijven gebruiken de financiering voor research & development, anderen zetten het in om overnames of internationale expansie te bekostigen. Het is helemaal aan u waarvoor u crowdfunding wil inzetten. Zorg wel voor een goed verhaal als u start met crowdfunden: kapitaal is schaars en investeerders steken liever geld in een aansprekend, concreet project dan in een niet nader gespecificeerde uitbreiding van uw werkkapitaal.

  Verder
 • D

  Verbetering van huisvesting of andere bedrijfsmiddelen

  Veel investeerders helpen u graag om uw bedrijf naar een volgende fase te helpen, via nieuwe huisvesting of uitbreiding van de bedrijfsmiddelen.

  Crowdfunding wordt ingezet om financiering te vergaren voor allerlei doeleinden. Sommige bedrijven gebruiken de financiering voor research & development, anderen zetten het in om overnames of internationale expansie te bekostigen. Het is helemaal aan u waarvoor u crowdfunding wil inzetten. Zorg wel voor een goed verhaal als u start met crowdfunden: kapitaal is schaars en investeerders steken liever geld in een aansprekend, concreet project dan in een niet nader gespecificeerde uitbreiding van uw werkkapitaal.

  Verder

Investeringsbehoefte

Mijn bedrijf zou zeer geholpen zijn met investeringen met een omvang van:

 • 1.000 tot 25.000 euro
 • 25.000 tot 100.000 euro
 • Crowdfunding-campagnes tot 25.000 euro zijn zeer gebruikelijk en hebben een goede kans van slagen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat u de campagne goed aanpakt, want kapitaal is schaars en investeerders kunnen kiezen uit vele mogelijkheden.

  De tijd dat crowdfunding alleen maar ‘kruimelwerk’ was, ligt al lang achter ons. Tegenwoordig worden er zowel relatief kleine investeringen als forse kapitaalinjecties vergaard via crowdfunding. U kunt het dus zo groot en zo klein maken als je zelf wilt: van tientjes tot tonnen, bij wijze van spreken. Het is aan u als ondernemer om goed in te schatten hoeveel financiering u nodig heeft en hoe haalbaar het is om dat bedrag te crowdfunden. Om een indicatie te geven: het afgelopen halfjaar vergaarden ondernemers voor gemiddeld 82.000 euro per succesvolle crowdfunding-campagne.

  Verder
 • Crowdfunding-campagnes tot 100.000 euro komen regelmatig voor en hebben een goede kans van slagen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat u de campagne goed aanpakt, want kapitaal is schaars en investeerders kunnen kiezen uit vele mogelijkheden.

  De tijd dat crowdfunding alleen maar ‘kruimelwerk’ was, ligt al lang achter ons. Tegenwoordig worden er zowel relatief kleine investeringen als forse kapitaalinjecties vergaard via crowdfunding. U kunt het dus zo groot en zo klein maken als je zelf wilt: van tientjes tot tonnen, bij wijze van spreken. Het is aan u als ondernemer om goed in te schatten hoeveel financiering u nodig heeft en hoe haalbaar het is om dat bedrag te crowdfunden. Om een indicatie te geven: het afgelopen halfjaar vergaarden ondernemers voor gemiddeld 82.000 euro per succesvolle crowdfunding-campagne.

  Verder
 • 100.000 tot 500.000 euro
 • Meer dan 500.000 euro
 • Financiering via de crowd van bedragen van meer dan 100.000 euro is niet onmogelijk, maar wel ambitieus. Het vraagt om een sterke campagne waarmee u voldoende investeerders over de streep trekt.

  De tijd dat crowdfunding alleen maar ‘kruimelwerk’ was, ligt al lang achter ons. Tegenwoordig worden er zowel relatief kleine investeringen als forse kapitaalinjecties vergaard via crowdfunding. U kunt het dus zo groot en zo klein maken als je zelf wilt: van tientjes tot tonnen, bij wijze van spreken. Het is aan u als ondernemer om goed in te schatten hoeveel financiering u nodig heeft en hoe haalbaar het is om dat bedrag te crowdfunden. Om een indicatie te geven: het afgelopen halfjaar vergaarden ondernemers voor gemiddeld 82.000 euro per succesvolle crowdfunding-campagne.

  Verder
 • Er zijn nationale en internationale succesverhalen van crowdfunding-acties waarbij tonnen werden opgehaald. Maar eerlijk is eerlijk: ze zijn uitzonderlijk en ze vergen een ijzersterke crowdfunding-campagne.

  De tijd dat crowdfunding alleen maar ‘kruimelwerk’ was, ligt al lang achter ons. Tegenwoordig worden er zowel relatief kleine investeringen als forse kapitaalinjecties vergaard via crowdfunding. U kunt het dus zo groot en zo klein maken als je zelf wilt: van tientjes tot tonnen, bij wijze van spreken. Het is aan u als ondernemer om goed in te schatten hoeveel financiering u nodig heeft en hoe haalbaar het is om dat bedrag te crowdfunden. Om een indicatie te geven: het afgelopen halfjaar vergaarden ondernemers voor gemiddeld 82.000 euro per succesvolle crowdfunding-campagne.

  Verder

Ondernemerschap

Mijn sterkste punt als ondernemer is dat ik:

 • A

  Oprecht geloof in mijn bedrijf en de producten/diensten

  Voor ondernemers die financiering zoeken via crowdfunding, is het belangrijk dat ze een goed verhaal hebben.

  Ook al hebben Nederlanders met z’n allen ruim 330 miljard euro op hun spaarrekeningen staan (CBS, mei 2014), kapitaal is schaars. Investeerders steken hun geld niet zomaar in uw bedrijf. U zult ze ervan moeten overtuigen dat hun investeringen bij u in goede handen zijn. Maar als u een goed, aansprekend verhaal heeft en aannemelijk weet te maken dat u een goede ondernemer bent die leeft voor z’n bedrijf, die z’n sterke én z’n zwakke punten kent en die de zaken niet rooskleuriger voorstelt dan ze zijn, dan kan crowdfunding weleens een verrijking zijn voor uw bedrijf. En niet alleen in financieel opzicht: investeerders tonen zich vaak betrokken bij ‘hun’ investering en willen dan graag helpen.

  Verder
 • B

  Niet bang ben om anderen bij mijn bedrijf te betrekken

  Dat is een goede vertrekpositie: een van de interessante aspecten van crowdfunding is dat het u helpt het verhaal van uw bedrijf te delen met de crowd.

  Ook al hebben Nederlanders met z’n allen ruim 330 miljard euro op hun spaarrekeningen staan (CBS, mei 2014), kapitaal is schaars. Investeerders steken hun geld niet zomaar in uw bedrijf. U zult ze ervan moeten overtuigen dat hun investeringen bij u in goede handen zijn. Maar als u een goed, aansprekend verhaal heeft en aannemelijk weet te maken dat u een goede ondernemer bent die leeft voor z’n bedrijf, die z’n sterke én z’n zwakke punten kent en die de zaken niet rooskleuriger voorstelt dan ze zijn, dan kan crowdfunding weleens een verrijking zijn voor uw bedrijf. En niet alleen in financieel opzicht: investeerders tonen zich vaak betrokken bij ‘hun’ investering en willen dan graag helpen.

  Verder
 • C

  Een groot netwerk heb van mensen die wel willen investeren

  U kent al mensen die wel willen investeren? Des te beter. Het is een prima vertrekpositie voor een succesvolle crowdfunding-campagne.

  Ook al hebben Nederlanders met z’n allen ruim 330 miljard euro op hun spaarrekeningen staan (CBS, mei 2014), kapitaal is schaars. Investeerders steken hun geld niet zomaar in uw bedrijf. U zult ze ervan moeten overtuigen dat hun investeringen bij u in goede handen zijn. Maar als u een goed, aansprekend verhaal heeft en aannemelijk weet te maken dat u een goede ondernemer bent die leeft voor z’n bedrijf, die z’n sterke én z’n zwakke punten kent en die de zaken niet rooskleuriger voorstelt dan ze zijn, dan kan crowdfunding weleens een verrijking zijn voor uw bedrijf. En niet alleen in financieel opzicht: investeerders tonen zich vaak betrokken bij ‘hun’ investering en willen dan graag helpen.

  Verder
 • D

  Transparant en open ben: ik doe wat ik zeg en zeg wat ik doe

  De meeste crowdfunding-investeerders hechten zeer aan openheid en betrouwbaarheid: ze moeten een goed gevoel hebben bij ‘hun’ investering.

  Ook al hebben Nederlanders met z’n allen ruim 330 miljard euro op hun spaarrekeningen staan (CBS, mei 2014), kapitaal is schaars. Investeerders steken hun geld niet zomaar in uw bedrijf. U zult ze ervan moeten overtuigen dat hun investeringen bij u in goede handen zijn. Maar als u een goed, aansprekend verhaal heeft en aannemelijk weet te maken dat u een goede ondernemer bent die leeft voor z’n bedrijf, die z’n sterke én z’n zwakke punten kent en die de zaken niet rooskleuriger voorstelt dan ze zijn, dan kan crowdfunding weleens een verrijking zijn voor uw bedrijf. En niet alleen in financieel opzicht: investeerders tonen zich vaak betrokken bij ‘hun’ investering en willen dan graag helpen.

  Verder

Percepties

Ik zie crowdfunding als een:

 • A

  Vorm van kredietverlening waarbij ik zelf de touwtjes in handen heb

  Bij crowdfunding bent en blijft u zelf aan het roer van uw onderneming: u bepaalt zelf de vorm van kredietverlening en de mate van betrokkenheid van ‘uw’ investeerders.

  Crowdfunding is geen easy money: het kan behoorlijk wat moeite kosten om een crowd op te bouwen. Daar tegenover staat dat u zelf de touwtjes in handen heeft: u bepaalt waarvoor u crowdfunding wilt inzetten, welke investeringsvorm u wilt aanbieden en welke tegenprestatie u uw investeerders wilt bieden voor de risico’s die ze lopen. Het biedt u als ondernemer kortom talloze mogelijkheden. Wilt u verkennen hoe u uw eigen crowdfunding-campagne opstart en aanpakt? U vindt inspiratie en handige aanknopingspunten in het stappenplan.

  Verder
 • B

  Extra morele verplichting om het gefunde kapitaal goed te besteden

  Uw investeerders zullen u dankbaar zijn: veel mensen uit de crowd vinden het belangrijk dat een ondernemer hun investering zorgvuldig besteedt.

  Crowdfunding is geen easy money: het kan behoorlijk wat moeite kosten om een crowd op te bouwen. Daar tegenover staat dat u zelf de touwtjes in handen heeft: u bepaalt waarvoor u crowdfunding wilt inzetten, welke investeringsvorm u wilt aanbieden en welke tegenprestatie u uw investeerders wilt bieden voor de risico’s die ze lopen. Het biedt u als ondernemer kortom talloze mogelijkheden. Wilt u verkennen hoe u uw eigen crowdfunding-campagne opstart en aanpakt? U vindt inspiratie en handige aanknopingspunten in het stappenplan.

  Verder
 • C

  Kans op een sterkere band tussen mijn bedrijf en z’n stakeholders

  Crowdfunding biedt inderdaad kansen op een sterkere band tussen u en de crowd. Dat kunnen bestaande maar ook nieuwe stakeholders zijn.

  Crowdfunding is geen easy money: het kan behoorlijk wat moeite kosten om een crowd op te bouwen. Daar tegenover staat dat u zelf de touwtjes in handen heeft: u bepaalt waarvoor u crowdfunding wilt inzetten, welke investeringsvorm u wilt aanbieden en welke tegenprestatie u uw investeerders wilt bieden voor de risico’s die ze lopen. Het biedt u als ondernemer kortom talloze mogelijkheden. Wilt u verkennen hoe u uw eigen crowdfunding-campagne opstart en aanpakt? U vindt inspiratie en handige aanknopingspunten in het stappenplan.

  Verder
 • D

  Toegang tot zowel kapitaal als expertise, netwerk en afzetmogelijkheden

  Crowdfunding-investeerders zijn niet in een hokje te stoppen: ze hebben een zeer gevarieerde achtergrond. Vaak helpen ze u graag met hun netwerk, expertise en mond-tot-mond reclame.

  Crowdfunding is geen easy money: het kan behoorlijk wat moeite kosten om een crowd op te bouwen. Daar tegenover staat dat u zelf de touwtjes in handen heeft: u bepaalt waarvoor u crowdfunding wilt inzetten, welke investeringsvorm u wilt aanbieden en welke tegenprestatie u uw investeerders wilt bieden voor de risico’s die ze lopen. Het biedt u als ondernemer kortom talloze mogelijkheden. Wilt u verkennen hoe u uw eigen crowdfunding-campagne opstart en aanpakt? U vindt inspiratie en handige aanknopingspunten in het stappenplan.

  Verder

Start Crowdfunding

Wilt u meteen beginnen, investeer eens in een project.

Meteen van start