Branchevereniging Nederland Crowdfunding

Crowdfunding in Nederland groeit. En dat is maar goed ook: crowdfunding biedt een kansrijke en noodzakelijke financieringsmogelijkheid voor ondernemers en een interessante investeringsmogelijkheid voor investeerders. Nederland Crowdfunding is de branchevereniging van crowdfunding platforms voor bedrijfsfinanciering. De branchevereniging is in 2014 opgericht en heeft ten doel de ontwikkeling van crowdfunding als instrument voor aanvullend financieren en investeren, verder te versterken en te verduurzamen.

Onze activiteiten

De branchevereniging is actief op het gebied van voorlichting en zelfregulering: Nederland Crowdfunding ontwikkelde een gedragscode waaraan alle aangesloten platforms zich committeren. Daarnaast is de vereniging actief op het gebied van kennisdeling en promotie van crowdfunding, door aanwezigheid op evenementen. Tot slot is de branchevereniging actief op het gebied van stimulering van crowdfunding en gaat zij regelmatig in gesprek met de AFM en overheden om samen met hen te werken aan een gunstig crowdfunding klimaat.

Leden en bestuur

Onderaan deze pagina vindt u alle leden van onze branchevereniging. Hiermee vertegenwoordigt de branchevereniging het grootste deel van het via crowdfunding platforms gegenereerde kapitaal voor ondernemers. Meer informatie over onze leden vindt u hier. Het bestuur van branchevereniging Nederland Crowdfunding wordt gevormd door een afvaardiging van de aangesloten platforms en bestaat uit Jeroen ter Huurne (Collin Crowdfund), Jeroen Bontje (Symbid) en Daniel Vergne (Funding Circle). De directie wordt gevoerd door Simon Douw.

De gedragscode

De Crowdfunding Gedragscode is een initiatief van branchevereniging Nederland Crowdfunding. De Gedragscode bevat een aantal minimumeisen met betrekking tot de kwaliteit en operatie van een crowdfunding platform. Alle leden van branchevereniging Nederland Crowdfunding leggen zich toe op het naleven van de Gedragscode. Naleving van de Gedragscode is een voorwaarde voor lidmaatschap van branchevereniging Nederland Crowdfunding. De volledige gedragscode kunt u hier lezen.

Start Crowdfunding

Wilt u meteen beginnen, investeer eens in een project.

Meteen van start

Is crowdfunding iets voor u?

Doe de test