About

Gedragscode

De Crowdfunding Gedragscode is een initiatief van branchevereniging Nederland Crowdfunding. De Gedragscode bevat een aantal minimum eisen met betrekking tot de kwaliteit en operatie van een crowdfunding platform. Alle leden van branchevereniging Nederland Crowdfunding leggen zich toe op het naleven van de Gedragscode. Naleving van de Gedragscode is een voorwaarde voor lidmaatschap van branchevereniging Nederland Crowdfunding.

1. We zijn transparant over de juridische structuur, bestuurders en aandeelhouders van het crowdfunding platform. We presenteren de bestuurders, rechtspersonen en aandeelhouders op onze website. Voor alle bestuurders presenteren wij een CV en een overzicht van expertises die zij hebben. Tevens presenteren wij de ultimate benificial owners van het crowdfunding platform.

2. We waarborgen de kwaliteit van gebruikte IT systemen en processen, ten einde een veilige en betrouwbare operatie te garanderen die past bij de aard, schaal en complexiteit van crowdfunding. Dit houdt in dat wij maatregelen hebben genomen ten behoeve van het waarborgen van:

 • Authenticiteit van gebruikers van het platform;
 • Waarborgen hebben getroffen om te voldoen aan geldende privacy wetgeving en de wet bescherming persoonsgegevens;
 • De integriteit van de backoffice en gegevens op het platform;
 • De continuïteit van het platform.

3. Op ons platform leggen we duidelijk de vorm(en) van financieren uit die gehanteerd wordt/worden. Ook geven we aan wat het oordeel is van de AFM ten aanzien van het aanbod en de operatie van het platform.

4. We communiceren zowel richting investeerders als ondernemers helder over de risico’s van crowdfunding. Dit houdt in dat wij investeerders ten minste wijzen op de risico’s van crowdfunding. Tevens brengen wij adviezen uit over de maximale inleg, het spreiden van risico en het feit dat het risicovol is om met geleend geld te investeren.

Dit houdt daarnaast in dat wij ondernemers ten minste wijzen op het risico dat een financieringsvraag in wat voor vorm of aard niet word gefund en dat er kosten zijn verbonden aan gebruik van het platform. Ook lichten wij ondernemers in over hun rechten maar zeker ook over hun plichten.

5. We zijn zowel richting ondernemers als investeerders transparant over kosten van onze diensten en presenteren deze openbaar op de website van ons platform. Hierbij geven we duidelijk aan wat ons verdienmodel is. Wij informeren onze gebruikers in dit kader tenminste over de handelingen die door ons worden uitgevoerd en voor het platform tot opbrengsten leiden.

6. We dragen er zorg voor dat door derden (investeerders, niet zijnde investeerders in het platform zelf) geïnvesteerde gelden, ten behoeve van op het platform gepresenteerde financieringsvragen, geen risico lopen zolang deze in ons beheer zijn. Wij lichten toe hoe wij dit waarborgen op de website van ons platform.

7. We zijn transparant over onze wijze van screening en selectie van de financieringsaanvragen en de wijze waarop we de monitoring van de gefinancierde bedrijven uitvoeren en presenteren deze werkwijze openbaar op de website van ons platform.

8. We geven inzicht in de procedure voor afhandeling van klachten en leven deze procedure na.

9. Wij rapporteren transparant over de status van de portefeuille van ons platform, incl. de eventuele betalingsachterstanden, afgeboekte leningen, surseances en faillisementen.

Lid worden?

Leden van branchevereniging Nederland Crowdfunding committeren zich aan de naleving van de Gedragscode. Daarnaast dienen zij tenminste vijf financieringsvragen voor opgeteld 500.000 euro via het platform te hebben afgerond.

Aangesloten Platforms

Alle crowdfunding platforms voor bedrijfsfinanciering zijn welkom om zich aan te sluiten bij de branchevereniging Nederland Crowdfunding mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: Leden van branchevereniging Nederland Crowdfunding committeren zich aan de naleving van de Gedragscode. Daarnaast dienen zij tenminste vijf financieringsvragen voor opgeteld 500.000 euro via het platform te hebben afgerond.

De platforms die zijn aangesloten bij Nederland Crowdfunding:

 • Collin Crowdfund
 • Funding Circle
 • Horeca Crowdfunding
 • Kapitaal op Maat
 • Knab Crowdfunding
 • Lendahand
 • Oneplanetcrowd
 • Symbid
 • The Dutch Deal
 • Voordegroei

Hiermee vertegenwoordigt de branchevereniging een groot deel van de markt van crowdfunding-platforms voor bedrijfsfinanciering.

Bestuur en directie

Het bestuur van branchevereniging Nederland Crowdfunding wordt gevormd door een afvaardiging van de aangesloten platforms en bestaat uit Jeroen ter Huurne (Collin Crowdfund), Jeroen Bontje (Symbid) en Daniel Vergne (Funding Circle).

Heeft u de smaak te pakken?

Zelf aan de slag gaan met crowdfunding is niet moeilijk.
Met deze tips bent u helemaal startklaar.

Naar het stappenplan

Is crowdfunding iets voor u?

Doe de test